DEPARTEMENTEN

Departementsleiding Ministerie van Justitie en Politie bestaan uit:

 

  1. Dhr. Humphrey Tjin Liep Shie, Wnd. Directeur van Justitie en Politie
  2. Mw. Mr. Marianne Chin A Fat, Onder-Directeur Rechtsaangelegenheid
  3. Mw. Mr. Rachelle Groenveld, Fungerende Onder-Directeur Vreemdelingenzaken
  4. MR. Shivanand Ramlall, Onderdirecteur van Justitie, belast met de algehele leiding van de Hoofdafdeling Delinquentenzorg
  5. Dhr. Raymond Sabajo, Wnd. Onder directeur Financieel beheer