Sharma Lakhisaran

Directeur | Justitie

Curriculum Vitae
Naam                 : Lakhisaran
Voornamen        : Sharma Lachminarain
Geboren             : 13 mei 1970 in het district Paramaribo


Titel                    : Meester in de Rechten


Oorkonde           : Bronzen Medaille als beloning voor 10 jaar trouw en eerlijk
                            dienen bij het Korps Politie Suriname (31 mei 2000).
                            Als blijk van erkenning voor de trouwe diensten gedurende 25
                            jaren aan der lande bewezen (15 oktober 2015).

 

OPLEIDINGEN RESULTAAT Datum
GewoonLagerOnderwijs  Getuigschrift 9 augustus 1982
MULO B Diploma 15 augustus 1987

Surinaams Pedagogisch Instituut Algemeen Vormende Fase

Getuigschrift 23 juli 1990
Elementaire Politie Opleiding Diploma 12 november 1991
Politie Inspecteursopleiding Diploma  maart 2005

Anton de Kom Universiteit van Suriname, Faculteit der Maatschappijwetenschappen,Studierichting, Rechten

Diploma

10 augustus 2005
Cursus Hovj :” Verhouding Politieambtenaren en Raadslieden van Verdachte” verzorgd door de Stichting Juridische Samenwerking Nederland – Suriname Bewijs van deelname 20 oktober 2005

Hulpofficier van Justitie

Certificaat 17 februari 2006
Institute of International Relations (IIR) Faculty of Social Sciences Anton de Kom University of Suriname Niet afgerond  

 

 

Trainingen

Resultaat

Datum
Huiselijk Geweld tegen Vrouwen Certificaat november -december 1998

Seminar i.v.m. 100 jaar Korps Politie Suriname “Van Wetshandhaving naar Dienstverlening”

Certificaat 24 juni 1995
Windows 98 Certificaat februari 2003
Appreciative Inquiry Facilitator Training Certificaat 2 maart 2006
Workshop Projectformulering en Projectmanagement Certificaat oktober 2006
Training Leadership Certificaat 8 mei 2007
Procurement  training for Governments Officials Certificaat 30  juli 2007

 

 

Werkervaring /functies/rang Periode
In dienst treding Korps Politie Suriname 15 oktober 1990
Algemene Surveillance Dienst (als surveillant en onderzoeksambtenaar) en bij de Mobiele Eenheid november 1991 tot 11 september 1995
Politiepost Domburg, gefungeerd als groepscommandant ( surveillant; onderzoeksambtenaar van zowel strafzaken als verkeerszaken en andere zaken)

11 september 1995 tot

30 september 2003

Lid werkgroep “ Surveillance” bij het uitwerken van het Strategisch Businessplan KPS 1998
Stafbureau van de Hoofdstedelijke Dienst als beleids- en executievemedewerker.

1 oktober 2003 tot

1 december 2005

Benoemd tot onderinspecteur van politie

2005
Bevordert tot inspecteur van politie derde klasse 2005