Directeur Justitie

Directeur Justitie

Naam : Chin A Fat

Voornamen : Marianne Sandra Dariannie

Geboortedatum : 16 juni 1966

Functie : Waarnemend Directeur Justitie

Werkkringen

1 oktober 1989 - 31 maart 1993: Juridisch Medewerker op het Bureau Wetgeving en Juridische Adviezen

1 april 1993 - 1995: Hoofd Sectie Wetgeving

1995 - 30 oktober 2010: Hoofd van de Afdeling Wetgeving 1 november 2010 - heden: Waarnemend Onderdirecteur van Justitie belast met de algehele leiding van de hoofdafdeling Rechtsaangelegenheden

opleiding

1991: Afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname als Meester in de Rechten