Regering: Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit geniet hoge prioriteit

Regering: Aanpak grensoverschrijdende criminaliteit geniet hoge prioriteit

28-04-2021
Heden, woensdag 28 april 2021 is te Tafelberg een hoeveelheid van  ongeveer 902 kilogram cocaine onderschept en in beslag genomen door een gemengde eenheid, bestaande uit  leden van het Korps Politie Suriname (KPS) en andere veiligheidsdiensten.

Bij deze actie is een buitenlander, een Cubaan, die ter plekke aanwezig was, aangehouden.

De politie zet het onderzoek voort.

Deze actie is onder meer het gevolg van de intensivering van de samenwerking tussen opsporings- en inlichtingendiensten van Suriname en Guyana (CANU) en andere internationale partners zoals afgesproken door de regeringsleiders van beide landen enkele maanden geleden.

Deze coöperatie zal  gecontinueerd en verdiept worden  teneinde de grensoverschrijdende criminaliteit, waarvan de aanpak bij deze regering hoge prioriteit geniet, in al haar facetten effectief te bestrijden.