Onderzoek 100 containers met vermoedelijk illegaal hout duurt voort

Onderzoek 100 containers met vermoedelijk illegaal hout duurt voort

27-04-2021
Inmiddels is bekend dat op vrijdag 17 april 100 containers in beslag zijn genomen, waarin vermoedelijk illegaal hout in zit. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Alle 100 containers met vermoedelijk illegaal hout zijn in beslag genomen door de politie, waarbij alle nodige stappen worden genomen om deze case uit te rafelen.  Daarbij is onder andere van belang de exacte kwaliteit en kwantiteit van de inhoud van de containers vast te stellen. Hierbij is gedegen onderzoek nodig. Dit houdt in volledig uitladen, meten, scannen en alle andere relevante onderzoekingen. Afdoende ruimte is hierbij cruciaal. Daar de haven daar niet geschikt voor is, heeft de politie besloten de lading te verplaatsen naar een ruimte daartoe beter geschikt. In dit kader is heden gestart met het transporteren van 30 containers. Deze lading is onder politiecontrole naar een landing verplaatst voor nader onderzoek.

Op sociale media zijn beelden opgedoken met een verklaring van een burger die op geen enkele manier bij dit onderzoek betrokken is. Hij voorziet de video dan ook van ongenuanceerd commentaar dat bezijden de waarheid is. Wij benadrukken dat in dit geval geen enkel goed teruggegeven is aan geen enkele instantie of persoon.

Wij roepen de gemeenschap weer op zich, voor zaken de regering rakende, steeds te laten leiden door officiële berichtgeving vanuit de overheid.

De regering zal zich blijven inzetten om wet en recht te laten zegevieren. Alle vormen van illegaliteit zullen zonder aanziens des persoons worden opgepakt en doorgeleid naar de relevante autoriteiten zodat de schuldigen worden gestraft.