Minister Amoksi waarschuwt voor streng optreden politie

Minister Amoksi waarschuwt voor streng optreden politie

28-01-2021
Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie laat een waarschuwend geluid horen naar personen die menen de weekend lockdown te negeren. De bewindsman benadrukt dat de wetsdienaren en ondersteunende diensten heel strak gaan optreden tegen mensen die de lockdown overtreden. Hij raadt ook degenen die zich in het binnenland of recreatieoorden willen terugtrekken af dat te doen.

De justitieminister deed tijdens een Zoom-persbriefing op donderdag 28 januari 2021 een dringende oproep aan de samenleving zich te houden aan de COVID-19-maatregelen. Het gaat volgens hem niet erom dat de autoriteiten de samenleving onaangenaam willen zijn, maar om het belang van de algehele gezondheidszorg. “De zorg is nijpend en de uitdagingen voor het zorgpersoneel zijn groot”, zegt de bewindsman.

De druk is er ook op de diensten die zich bezighouden met de handhaving en toezien op naleving van de maatregelen. Minister Amoksi geeft aan dat naast handhaving van de COVID-19-maatregelen de politie ook haar basispolitiezorg moet blijven garanderen. “Dat legt extra druk op manschappen. Ik vraag het publiek zich te houden aan de regels.”

Het KPS krijgt bij de handhaving ondersteuning van verschillende diensten zoals het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) met zijn calamiteitenteam, het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), de Arbeidsinspectie, bestuursambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) alsook het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Dit alles om de handhaving en naleving van de maatregelen grondig te doen verlopen.