Minister Amoksi bezoekt faciliteit Border Management

Minister Amoksi bezoekt faciliteit Border Management

23-04-2021
Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft een bezoek gebracht aan de faciliteit van het Border Management Systeem van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De Nationale Coördinator Immigratie & Grensbewaking, Majoor Roy Samuels, gaf tijdens dit bezoek op vrijdag 23 april een presentatie over het functioneren van het BMS Systeem.

Het BMS systeem werd in 2012 in Suriname geïmplementeerd en bestaat uit een geavanceerd computernetwerk-systeem welke de verschillende grensposten in ons land linkt met een centraal gestuurde base station. De grensposten zijn J.A. Pengel Internationale Luchthaven, Zorg en Hoop International Airport, Nieuw Nickerie, Albina, en de Dr.Jules Sedney Haven van Paramaribo. Volgens Majoor Samuels bestaan er plannen om een immigratiepost op te zetten te Nieuw Amsterdam in het district Commewijne voor betere controle op prive zeiljachten en schoeners, nabij de Backtrack landingsplaats in Nickerie nadat aan voorschriften van regulering van deze post is voldaan. Verder ook bij de Majoor Fernandes Luchthaven te Nieuw Nickerie, conform de wens van de president om in de toekomst ook internationale vluchten vanuit die locatie uit te voeren.

Behalve bij de grensposten zijn er op enkele strategische locaties bij strategische diensten en afdelingen ook BMS computers geïnstalleerd. Nadat het systeem in 2012 operationeel werd, bleek al gauw dat er zich problemen voordeden op organisatorisch, – operationeel, – en financieel vlak. In 2018 werd het roer drastisch omgegooid en ging ons land met een andere internationale partner in zee en ontstond er een volledig Surinaams border management systeem afgestemd op specifieke behoeften en volledig door Surinamers ontworpen. Het BMS systeem is gelinkt aan Caricom-Impacs (Implementation Agency for Crime and Security) en het Joint Regional Communications Centre (JRCC) en het Regional Intelligence Fusion Centre (RIFC).

De majoor legde uit dat ons BMS Systeem via het RIFC verder gelinkt is aan de INTERPOL database en het APIS System, hetgeen staat voor Advanced Passenger Information System. Suriname verkrijgt bruikbare informatie van deze systemen welke noodzakelijk zijn voor de preventie én bestrijding van transnationale criminaliteit. Een minpunt bij de operaties is volgens de coördinator Immigratie en Grensbewaking het feit dat Surinaamse luchtvaartmaatschappijen zich niet houden aan de verplichting om flightdata op te sturen. Hij vroeg minister Amoksi om interventie hiervoor. Buitenlandse vliegmaatschappijen houden zich keurig aan de verplichting. Minister Amoksi toonde zich ingenomen met de presentatie en beloofde terug te komen voor een vervolg-presentatie aangezien niet alle aspecten van grensbewaking en grenscontrole aan de orde zijn gekomen.

Gelet op de recente ontwikkelingen met betrekking tot vreemdelingen in ons land is een spoed vervolg meeting noodzakelijk. De presentatie werd ook bijgewoond door Juspol Veiligheidsadviseur Mark Karg, onder- directeur Vreemdelingen Zaken van JusPol, Ingrid Kindooi en Hoofd Vreemdelingendienst KPS, hoofdinspecteur van politie Krishnakoemar Binda.