Criminaliteitsurgentieplan

Criminaliteitsurgentieplan

17-10-2021

De golf van ernstige misdrijven van de afgelopen weken en het steeds toenemende roekeloos
rijgedrag met als gevolg verkeersdoden en zwaar lichamelijk letstel, hebben het Ministerie van
Justitie en Politie doen besluiten een “Criminaliteitsurgentieplan uit te voeren.
Operatie Saka Yu Tempo is reeds enige tijd in uitvoering, echter is het gebleken dat deze
operatie nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De verkeerscriminaliteit viert hoogtij
en gewelddadige- gewapende overvallen in woningen, bedrijven en op de openbare weg vinden
met regelmaat van de klok plaats. De regering dient ten alle tijde de veiligheid van de burgers te
waarborgen. De regering erkent de problemen waarmee het Korps Politie Suriname te kampen
heeft. Het gaat daarbij voornamelijk om personeelstekort, gebrek aan middelen voor
verkeershandhaving en gebrek aan adequaat rollend materieel. Het “Criminaliteitsurgentieplan”
is bedoeld als ondersteuning aan de politie.
Hoofdlijnen van het plan zijn verhoogde surveillances om de zichtbaarheid van de politie en
haar bijstandsteams te verhogen. Dit zal bestaan uit politievoertuigen en tijdelijke inzet van
aangehuurde voertuigen, bijstand van het Nationaal Leger en de Beveiligings- en Bijstandsdienst
Suriname (BBS), alsmede assistentie van geselecteerde bonafide particuliere
beveiligingsbedrijven die voldoen aan de criteria van het Ministerie, een en ander vooruitlopend
op de definitieve regulering van de sector.
In het plan zijn er ook bijzondere operationeel-technische acties voorbereid die een preventieve
werking moeten hebben en die de pakkans van verdachten moeten vergroten. Het uiteindelijke
doel is het veiligheidsgevoel van de burgerij te verbeteren.
Het Korps Politie Suriname is belast met de uitvoering, terwijl vanuit het ministerie en vanuit het
Kabinet van de President capaciteitsversterking zal worden verleend. De regering verwacht
binnen afzienbare tijd tastbare resultaten.

Paramaribo, 17 oktober 2021
Ministerie van Justitie en Politie