Binnenkort digitaal bestand houders dispensatiebrieven

Binnenkort digitaal bestand houders dispensatiebrieven

12-01-2021

Het Korps Politie Suriname (KPS) zal binnenkort overgaan tot een digitaal bestand van houders van dispensatiebrieven. In het kader hiervan worden deze personen in de gelegenheid gesteld zich te her registreren tot en met 15 januari 202. De herregistratie heeft als doel om alle dispensatie houders in een digitaal bestand op te nemen. “Zo kan de handhaving beter gemonitord worden. In de toekomst zullen houders van dispensatiebrieven zich legitimeren met hun identiteitsbewijs en/of bedrijfspas”, zegt hoofdinspecteur Rachel Deekman, woordvoerder van KPS aan de Communicatie Dienst Suriname. Aan mensen die nog geen dispensatiebrief hebben, maar die wel willen aanvragen wordt gevraagd dit na 15 januari 2021 te doen.

In de afgelopen periode zijn door diverse instanties dispensatiebrieven uitgegeven. Mede hierdoor wordt de handhaving bemoeilijkt. Het hebben van een digitaal bestand zal de handhaving aangenamer maken voor zowel het korps als voor de burgers. De herregistratie, en ook de registratie van nieuwe aanvragen na 15 januari, geschiedt via de website www.covid-19.sr. Onder het tabblad ‘Aanvragen’ heeft u de optie te kiezen voor aanvragen voor een kleine groep (1-5 personen) of voor groepen groter dan 5 personen. Belangrijk hierbij is het opgeven van de route, “omdat met behulp van de opgegeven route een zone wordt toegekend waarin de houder van de brief toestemming heeft om te begeven”, zegt de politiefunctionaris.

Als het gaat om grote bedrijven zal niet zondermeer aan alle medewerkers een dispensatie verleend worden. Voor deze bedrijven is het belangrijk de noodzaak voor de dispensatie aan te geven. Hoofdinspecteur Deekman benadrukt dat er geen maximum is van het aantal aanvragen dat ingediend mag worden, maar dat bedrijven er niet vanuit moeten gaan dat alle medewerkers automatisch in aanspraak komen voor een dispensatiebrief. “Het is daarom belangrijk om de noodzaak aan te geven.”