Commewijne sluit aan bij COVID-19 QRT-netwerk

Commewijne sluit aan bij COVID-19 QRT-netwerk

20-10-2020
Met het operationeel worden van een Quick Response Unit bij de politiepost Meerzorg, heeft het district Commewijne zich aangesloten bij het netwerk van het COVID-19 Quick Response Team (QRT). Dit netwerk opereert reeds in de districten Paramaribo, Nickerie en Saramacca en heeft tot doel de verspreiding van COVID-19 en gevallen waar er geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de protocollen tot een minimum te beperken.

Commissaris Henry Seedorf van het COVID-19 Coördinatie Team, dankte namens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie eenieder die heeft bijgedragen aan de voorbereiding en totstandkoming van de unit. Hij noemt deze een uitvalsbasis van het QRT in Commewijne. De politiefunctionaris wees erop dat het COVID-19 virus wereldwijd al meer dan 1 miljoen dodelijke slachtoffers heeft gemaakt, waarvan meer dan 100 in Suriname. Hij merkt op dat mensen bewust danwel onbewust ervoor zorgen dat het virus ‘er is om te blijven’. Dit doordat zij het niet nauw nemen met de regels. Men feest vaak erop los, de fysieke afstand wordt niet in acht genomen en ziet men vaak de noodzaak niet om op publieke plekken een mond- en neuskap op te doen of de handen te ontsmetten.

De politiecommissaris benadrukt dat de strijd tegen het virus wordt voortgezet. De openbare orde in de wereld wordt al maanden beheerst door de COVID-pandemie. Het is daarom van groot belang geweest om in Suriname een QRT in het leven te roepen én ook Commewijne te faciliteren. Het district kent volgens districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab en parlementariër Soerjani Mingoen-Karijomenawi een groot aantal meldingen van gevallen waarbij mensen het niet nauw nemen met de maatregelen c.q. protocollen. Seedorf roept de bevolking van het district daarom op niet te schromen deze gevallen via het QRT-nummer 105 door te spelen. Hoewel de cijfers momenteel landelijk een dalende trend vertonen, benadrukt hij het belang om alert te blijven. Hij verwijst hierbij naar Nederland dat met een plotselinge toename kampt.

Als volksvertegenwoordiger toonde Mingoen-Karijomenawi zich content met de unit. Ze juicht dit beleid van de regering toe. Vanwege de sterke toename van het aantal meldingen verwacht zij dat het team zal toezien op de naleving van de maatregelen. Ze verwacht naast alertheid en quick response voor het uitvoeren van vroegtijdige of noodinterventies ook de nodige informatie aan de bewoners. Districtscommissaris Radjab noemt de unit een herstart, aangezien hij op zijn commissariaat reeds zo’n afdeling had, maar de ruimte leende zich niet daarvoor.